Ska du göra en större renovering av ditt hotell eller hus? Känns det jobbigt och oöverstigligt? Lugn, bara lugn, här kommer våra bästa tips för hur du behåller din mentala hälsa genom hela processen.

För de allra flesta hotellägare kommer det en tid när det är dags att göra en översyn och uppgradering av statusen på rummen. Med en regelbunden översyn och lite tillfixning av ytskikten kommer du långt, men till slut är det ändå så att du kommer behöva göra en större renovering.

Om du ändå behöver göra en större renovering kan du också fundera på om du kanske ska höja standarden på rummen samtidigt. En standardhöjning kräver en lite större undersökning om kundbas och hur segmentet för din tänkta standard ser ut.

Planering är A och O

Nyckeln till en så snabb och smidig renovering som möjligt stavas planering. Det är viktigt att både planera så att arbetsmomenten utförs i rätt ordning, att allt material som behövs finns på plats när det ska användas och framför allt hur du kan minimera påverkan på dina möjligheter till beläggning även under renoveringsperioden.

För att få bästa möjliga plan är det bra att göra den tillsammans med projektledaren för din renovering. Han eller hon vet allt om själva bygget och vilka moment som ska göras när, medan du har full koll på hotellverksamheten. Om ni samarbetar kommer planen bli så bra den kan bli.

När du väl har en plan måste du också vara förberedd på att den antagligen inte kommer hålla. Alla byggen drabbas av oförutsedda händelser som påverkar dem, och det kommer troligen hända din renovering också. Oroas inte, projektledaren är där för att hålla koll på just sådana detaljer och försöka få tillbaka bygget på plan.

Under renoveringen

Om du har kontoret i hotellet kan det vara värt att fundera över att hyra byggbodar och flytta i det i under renoveringen. Det finns flera smarta modeller som fungerar bra just som kontor.

I övrigt gäller det för dig att vara på plats och hjälpa byggarna så påverkan på dina gäster blir så liten som möjligt. Ofta uppkommer även frågor under arbetets gång, och om du är där och kan svara på dem går arbetet snabbare och lättare. Det är bra om du kan ha ett nära samarbete med projektledaren under arbetets gång.

I de allra flesta fall kommer en del gäster uppleva störningar från en pågående renovering, och vissa av dem kommer att klaga på det. Då är det bra om du har förberett dig och din personal på hur klagomål ska bemötas, och om någon form av kompensation ska delas ut.